Persondatapolitik

Vedrørende håndtering af personlig data

Cookies & sessions

Realweb bruger sessions i sine løsninger, primært til styring af kunde- og brugeradgange. Da en session rent teknisk er cookiebaseret, bruger Realweb dermed også cookies i sine løsninger.

Sikkerhed

Realwebs løsninger bliver hosted under et højt sikkerhedsniveau. Det interne netværk er i rimelig grad sikret mod DDOS angreb og andre hackerangreb. Den interne sikkerhed på serverne er ligeledes underlagt en meget høj grad af sikkerhed. Eventuelle betalingsløsninger håndteres over en krypteret SSL forbindelse, hvilket sikrer, at uvedkommende ikke har mulighed for læse den sendte data, hverken hos brugeren eller mellem Realwebs servere og betalingsserveren.

Der bliver dagligt ført backup på samtlige løsninger til en eksterne server, således at eventuelle tab kan gendannes minimum en dag tilbage i tiden.
Serverne står i et top professionelt og højt sikret datacenter og er døgnovervåget året rundt.

Kundedata

Realweb indsamler og arkiverer kundedata til regnskabsmæssigt brug. Personlig kundedata vil ikke blive videregivet til 3. mand. Dataen vil dog kunne overdrages til myndighederne, hvis der opstår et legalt krav om udlevering. Af regnskabsmæssige hensyn blive kundedataen gemt i mindst 5 år og kan ikke på foranledning fra kunden slettes.

SPAM

Realweb er meget imod SPAM og anvender hverken kunders eller brugeres emails til andet end normal kommunikation samt vigtige servicemeddelelser. Kunder eller brugere specifikt tilmeldt vores nyhedsbrev vil naturligvis modtage denne service, men også have mulighed for at afmelde sig i hvert nyhedsbrev.

Logfiler

Realweb gemmer al logdata fra alle hostede løsninger i mindst en måned. Dette af hensyn til analyse af brugen på de respektive hjemmesider samt eventuel fejlfinding. Logdata vil ikke blive udleveret til 3. mand. Dataen vil dog kunne overdrages til myndighederne, hvis der opstår et legalt krav om udlevering.